Cena Kursu

Aktualne cenniki zajęć grupowych i indywidualnych na rok szkolny 2019/20r. do pobrania poniżej:

Cennik

CENA KURSU ZAWIERA:

*Testy diagnostyczne i rozmowy kwalifikacyjne przed rozpoczęciem kursu.
*Indywidualne konsultacje z lektorem.
*Testy kontrolne w trakcie trwania kursu.
*Egzaminy próbne w przypadku grup egzaminacyjnych.
*Świadectwo ukończenia kursu.
*Dwa szczegółowe raporty ( semestralny i roczny) zawierające ocenę ogólną, oceny cząstkowe za wszystkie ćwiczone umiejętności, poziom zaawansowania, komentarz lektora z opisem postępów ucznia.
*Materiały uzupełniające (cena kursu nie zawiera podręcznika i ćwiczeń). Wszystkie materiały dydaktyczne są wliczone w cenę tylko w przypadku indywidualnych korepetycji i konwersacji. W przypadku grup , które nie korzystają z konkretnego podręcznika (np. grupy konwersacyjne) do podanych cen doliczamy koszt materiałów , które zapewniamy (wysokość dopłaty ustalamy w zależności od ilości zajęć). Istnieje możliwość zakupu podręcznika i ćwiczeń po cenie rabatowej przez szkołę, ale wtedy klient dopłaca należną kwotę przy opłacie za pierwszy miesiącu nauki.
*Opiekę metodyczną.
*Darmowe wypożyczanie książek z naszej biblioteki.
GWARANTUJEMY:
*Wysoki komfort nauki w bardzo małych grupach od 2 do 4 osób oraz zajęcia indywidualne.
*Konkurencyjne ceny, miesięczne raty oraz rabat na zakup podręczników.
*Najefektywniejsze metody nauczania- dostosowujemy się do potrzeb uczniów i dobieramy metody do ich celów i zdolności.
*Wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów.
*Wygodę ! – dni i godziny zajęć ustalamy z uczniami. Ponadto to uczniowie wybierają w jak licznej grupie oraz ile godzin w tygodniu chcą się uczyć wybierając jednocześnie sumę jaką chcą przeznaczyć na naukę!
*Możliwość kontynuowania nauki na wyższych poziomach zaawansowania. Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych.
*Rabaty dla stałych uczniów: 5 zł za miesiąc po roku nauki u nas; 10 zł za miesiąc po 2 latach nauki u nas; 5 zł za miesiąc dla drugiego członka rodziny; 5 zł za miesiąc za drugi język. Rabaty dla nowych uczniów: 5 zł za miesiąc dla drugiego członka rodziny; 5 zł za miesiąc za drugi język.
*Pewność zdania egzaminów, do których przygotowujemy.
*Wspaniałą, przyjazną atmosferę na zajęciach i doskonałe warunki do nauki w grupach dopasowanych do wieku i poziomu znajomości języka.
FORMA PŁATNOŚCI: za miesiąc z góry (1 miesiąc to 4 tygodnie nauki). Przy zajęciach grupowych płaci się za 4 tygodnie zajęć bez względu na to w ilu z nich uczestniczył uczeń. Przy zajęciach indywidualnych uczeń może odwołać określoną w umowie ilość lekcji i odrobić je w innym terminie.
Więcej informacji o STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH SUPERNOVA na naszej stronie www.sjosupernova.pl