Nasi Lektorzy

Dobry nauczyciel to podstawa efektywnej nauki, źródło inspiracji i motywacji. Nasi lektorzy to stały zespół wykształconych i doświadczonych nauczycieli z pasją. Ich nadrzędnym celem jest zapewnienie najwyższego poziomu nauczania w niepowtarzalnej, bardzo przyjaznej i ciepłej atmosferze. To oni kreują wizerunek szkoły godnej zaufania i przyczyniają się do sukcesów naszych słuchaczy.

Lektorzy uczący w Studium Języków Obcych SUPERNOVA to Polacy. Dlaczego nasza szkoła nie zatrudnia native speakerów, choć to takie modne i wydawałoby się, że standardowe w wielu szkołach językowych? Polak, który jest absolwentem anglistyki, germanistyki czy iberystyki, ma pełne kwalifikacje pedagogiczne i przewagę nad native speakerem w tym, że sam musiał pokonać meandry gramatyki, składni i fonetyki. Tym samym wie, na co zwrócić uwagę, jak wyjaśnić taką czy inną strukturę gramatyczną, jak np. wytłumaczyć użycie wszystkich czasów, które dla uczącego się mogą stanowić barierę nie do pokonania. Native speaker używa języka na wyczucie. Ucząc się języka obcego staramy się go zrozumieć i porównać z rodzimym systemem językowym. To mit, że native speaker jest optymalnym nauczycielem. Owszem, może mieć to sens jeśli prowadzi zajęcia konwersacyjne w grupach zaawansowanych i jest do tego odpowiednio przygotowany. Warto jednak pamiętać, że większość native speakerów, którzy uczą w Polsce mają za sobą co najwyżej kilkumiesięczne szkolenie dydaktyczne, a są wśród nich i tacy, którzy boją się terminów takich jak mowa zależna czy strona bierna. Używanie tych terminów na zajęciach nie jest absolutnie niezbędne, ale trzeba umieć wytłumaczyć, co się za nimi kryje. Native speaker ma z reguły niewielkie pojęcie o wymogach egzaminacyjnych i fakt, że rozumie Polaka mówiącego w jego ojczystym języku skutecznie przyćmiewa jego wrażliwość na poprawność gramatyczną i właściwy dobór słów.

Każdy z naszych lektorów jest indywidualistą , ale łączy ich to, że kochają to, co robią i ujawnia się to za każdym razem kiedy przekraczają próg sali lekcyjnej.

Założycielką Studium Języków Obcych SUPERNOVA jest Aleksandra Spiehs-Prus. Tytuł mgr filologii angielskiej uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uczy języka angielskiego od 1995 roku.