Metody Nauczania

 

Wykorzystujemy najefektywniejsze metody nauczania języka  łącząc najlepsze cechy starych sprawdzonych metod z nowymi niekonwencjonalnymi. Nade wszystko  dążymy do tego, aby niezależnie od metody efekt końcowy został osiągnięty. Ponieważ każdy słuchacz jest inny staramy się dobrać metodę odpowiednią dla niego. Słuchacz może decydować o tym, na którą z umiejętności położyć nacisk w zależności od tego w jakim celu chce opanować język. Jeżeli  np. chce przede wszystkim mówić skupiamy się na mówieniu. Wychodzimy jednak z założenia, że wszystkie umiejętności językowe są ważne i dlatego w większości wypadków uczymy zarówno mówienia, jak i pisania, czytania i rozumienia ze słuchu.  Poza tradycyjnym uczeniem z podręczników często stosujemy programy autorskie, dzięki czemu nauka staje się nie tylko efektywniejsza, ale i ciekawsza.
Ponadto nasze nauczanie nie ogranicza się tylko do materiału kursowego, ale szczególnie w przypadku uczących się języka w szkole dzieci i młodzieży stwarza możliwość indywidulanej pomocy.  Zawsze bierzemy pod uwagę materiał, który słuchacze przerabiają w szkole, aby zapewnić im maksymalną  pomoc w razie problemów, przygotowania do testów, etc. Każdy słuchacz  ma prawo do indywidualnych konsultacji z lektorem. Niezależnie od ilości osób w grupie kładziemy nacisk na indywidualny rozwój każdego słuchacza.
Od początku istnienia naszej szkoły korzystamy głównie z podręczników wydawnictwa Pearson, które cieszą się dużym uznaniem zarówno wsród lektorów jak i słuchaczy.
Nasza szkoła realizuje program nowoczesnej edukacji językowej English & more wspierany przez Pearsona. Dzięki programowi English & more korzystamy z materiałów i rozwiązań edukacyjnych Pearsona, zapewniając swoim kursantom nowoczesną edukację językową, opartą na unikalnym fundamencie w postaci Global Scale of English. English & more to nauka języka, ale także holistyczny rozwój nastawiony na praktyczną komunikację i umiejętności przyszłości dostosowane do współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata.