Cennik

 

Aktualny cennik do pobrania

CENA KURSU ZAWIERA:

*Test diagnostyczny i rozmowę kwalifikacyjną przed rozpoczęciem kursu.

*Testy kontrolne w trakcie trwania kursu.

*Egzaminy próbne w przypadku grup egzaminacyjnych.

*Świadectwo ukończenia kursu.

*Dwa szczegółowe raporty ( semestralny i roczny) zawierające ocenę ogólną, oceny cząstkowe za wszystkie ćwiczone umiejętności, poziom zaawansowania, komentarz lektora z opisem postępów ucznia.

*Materiały uzupełniające (cena kursu nie zawiera podręcznika i ćwiczeń). Wszystkie materiały dydaktyczne są wliczone w cenę tylko w przypadku indywidualnych korepetycji i konwersacji. W przypadku grup , które nie korzystają z konkretnego podręcznika (np. grupy konwersacyjne) do podanych cen doliczamy  koszt materiałów , które zapewniamy (wysokość dopłaty ustalamy w zależności od ilości zajęć). Istnieje możliwość zakupu podręcznika i ćwiczeń przez szkołę, ale wtedy klient dopłaca należną kwotę przy opłacie za pierwszy miesiącu nauki.

*Opiekę  metodyczną.

*Darmowe wypożyczanie książek z naszej biblioteki.

*Darmowe korzystanie z platformy Kivo, dzięki której klient może m.in.  podpisać umowę online,  zapłacić szybkim przelewem, sprawdzić harmonogram zajęć i wpłat,  itp.

   

GWARANTUJEMY:

*Wysoki komfort nauki w bardzo małych grupach od 2 do 4 osób oraz zajęcia indywidualne.

*Dogodną formę płatności – miesięczne raty (1 rata to 4 tygodnie nauki). Opłatę uiszcza się przelewem do 10-tego każdego miesiąca. Przy zajęciach grupowych płaci się za 4 tygodnie zajęć bez względu na to w ilu z nich uczestniczył uczeń. Przy zajęciach indywidualnych uczeń może odwołać  określoną w umowie ilość lekcji i odrobić je w innym terminie.

*Najefektywniejsze metody nauczania- dostosowujemy się do potrzeb uczniów i dobieramy metody do ich celów i zdolności.

*Wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę. Wszyscy nasi lektorzy są absolwentami filologii angielskiej lub germańskiej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne i wieloletnią praktykę w nauczaniu języków obcych.

*Wygodę ! – dni i godziny zajęć ustalamy z uczniami. Ponadto to uczniowie wybierają w jak licznej grupie oraz ile godzin w tygodniu chcą się uczyć wybierając jednocześnie sumę jaką chcą przeznaczyć na naukę!

*Możliwość kontynuowania nauki na wyższych poziomach zaawansowania. Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach i we wszystkich grupach wiekowych dla dzieci od 5 roku życia, młodzieży i dorosłych.

*Zniżki dla stałych oraz nowych uczniów.

*Pewność zdania egzaminów, do których przygotowujemy oraz wspaniałą, przyjazną atmosferę na zajęciach i doskonałe warunki do nauki w grupach dopasowanych do wieku i poziomu znajomości języka.