Organizacja Zajęć

 

To klient wybiera w jakie dni  (od poniedziałku do soboty) i w jakich godzinach (od godzin rannych do godziny 21), ile godzin w tygodniu (od 45 min w tygodniu) oraz w ilu osobowej grupie (od 2 do 4 osób) chce się uczyć. Wybiera też dzięki temu cenę, którą zapłaci za kurs. Standardowy kurs jednego poziomu trwa  dwa semestry (8 miesięcy). Można jednak zrobić jeden poziom w krótszym lub dłuższym okresie czasu. Rok szkolny zaczyna się na początku września dla stałych słuchaczy oraz na początku października dla nowych słuchaczy i trwa do końca czerwca z przerwami pokrywającymi się z harmonogramem pracy szkół publicznych.  Można zapisywać się także w ciągu roku. Wtedy jednak możliwości wyboru grupy  i terminów zajęć nie jest już taki szeroki jak we wrześniu. Ukończenie kursu poświadczone jest świadectwem naszego studium. Zawiera ono m.in. poziom zaawansowania i ocenę końcową wystawioną na podstawie całorocznej pracy słuchacza i zaliczonych testów.